fbpx

Kursīšu dīķis. Skaists un sakopts. Maijā.

Kursīšu pagasts atrodas Saldus novadā 21 km no Saldus pilsētas. Pagastā ir divi ciemi – Kursīši un Bruzilas. Kopējā teritorija sastāda 17 086 ha un iedzīvotāju skaits ir vairāk kā 800.
Pagasts izvietots Viduslatvijas zemienē, Vadakstes līdzenumā. Cauri pagastam vijas Ventas upes labā pieteka Zaņa un Kārklupe, kā arī Ezeres labā pieteka Bruzile un Suste. Lielākā ūdenstilpne ir gleznainā Kursīšu ūdenskrātuve, kuras platība ir 7,6 ha. Pagasta teritorijā ir diezgan daudz purvu ar tiem raksturīgajiem biotopiem, 49% teritorijas aizņem meži. No derīgajiem izrakteņiem pagastā ir nozīmīgi kūdras krājumi Dadzu purvā un lieli krājumi kaļķakmens ir Kursīšu kaļķakmens atradnē.

Pagastu šķērso nozīmīgs 1. šķiras autoceļš Saldus – Ezere, kas ved uz mūsu kaimiņrepubliku Lietuvu. Pagastā ir vairāki veikali, pasta nodaļa, skola, klubs. Kara laikā tika nopostīta 17.gs. celtā Kursīšu baznīca.
Pagastā atrodas vairāki senkapi. No senajām celtnēm daļēji saglabājušās vējdzirnavas.

Pagastā ir vairāki dabas liegumi:
Sātiņu dīķa dabas liegums,
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Pampāļu, Zirņu, Kursīšu, Novadnieku pagasts
Platība: 3780 ha
Dibināšanas gads: 1999
Dabas vērtības:
Teritorija ar zivju dīķiem – nozīmīga ligzdojošiem un migrējošiem ūdensputniem. Apkārtējie meži ir ligzdošanas vieta plēsējputniem un melnajam stārķim. Konstatētas vairākas retas sikspārņu sugas.
Biksu purvs,
Meldziru purvs,
Tiltu purvs.

Sauļu kapos atrodas dižozols, bet netālu no Bērziem – palmu priede.
Latvijas vēsturē tādas vispār tikai trīs – Bīriņu palmu priedi ar vircu nobendēja kolhoznieki. Salacgrīvas palmu priedi pie Vairogu mājām lauza 1969. gada vētra. Vienīgā dzīvā palmu priede skatāma Saldus rajona Kursīšu pagastā pie Baložu mājām. Šim skaistajam kokam lodveidīgā vainaga diametrs – 9 metri, koka augstums ir 13 m.

Foto: Antra Gārbena (2021)

#Kursīši#Saldusnovads#Kursīšudīķis#SkaistaDaba#Maijs2021

Pastāsti citiem: